ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 08 ‘Point and listen’ device compatibility
Indicates compatibility with proprietary ‘point and listen’ devices such as Ting Pen (http://www.ting.eu), the iSmart Touch and Read Pen. These devices scan invisible codes specially printed on the page to identify the book and position of the word, and the word is then read aloud by the device. The name of the compatible device (or range of devices) should be given in <ProductFormFeatureDescription>
15

versjonsdetaljer