ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 06 Krav til operativsystem
Operativsystemet som kreves for å bruke et digitalt produkt, med opplysning om versjon der det er relevant. Koder i <ProductFormFeature> hentes fra liste 176. Opplysninger om versjon kan sendes i <ProductFormFeatureDescription>
10

versjonsdetaljer