ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 03 Typesnitt
Fonten som er brukt i hoveddelen av teksten, når dette er et viktig aspekt ved produktbeskrivelsen, f.eks. for noen bibler og storskriftprodukter. I <ProductFormFeatureDescription> kan fontstørrelse og om ønskelig typesnitt spesifiseres
1 50

versjonsdetaljer