ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
79 Produktform – egenskaper
Bruk med <ProductFormFeatureType> <b334>
1
79 01 Innbindingsfarge
For verdier i <ProductFormFeature>, se liste 98
1
79 02 Papirkantfarge
For verdier i <ProductFormFeature>, se liste 98
1
79 03 Typesnitt
Fonten som er brukt i hoveddelen av teksten, når dette er et viktig aspekt ved produktbeskrivelsen, f.eks. for noen bibler og storskriftprodukter. I <ProductFormFeatureDescription> kan fontstørrelse og om ønskelig typesnitt spesifiseres
1 14
79 04 Spesielt innbindingsmateriale
For verdier i <ProductFormFeature>, se liste 99
1
79 05 DVD-regioner
For verdier i <ProductFormFeature>, se liste 76
2
79 06 Krav til operativsystem
Operativsystemet som kreves for å bruke et digitalt produkt, med opplysning om versjon der det er relevant. Koder i <ProductFormFeature> hentes fra liste 176. Opplysninger om versjon kan sendes i <ProductFormFeatureDescription>
10
79 07 Andre systemkrav
Andre systemkrav for digitale produkter, beskrevet i fritekst i <ProductFormFeatureDescription>
10
79 08 ‘Point and listen’ device compatibility
Indicates compatibility with proprietary ‘point and listen’ devices such as Ting Pen (http://www.ting.eu), the iSmart Touch and Read Pen. These devices scan invisible codes specially printed on the page to identify the book and position of the word, and the word is then read aloud by the device. The name of the compatible device (or range of devices) should be given in <ProductFormFeatureDescription>
15
79 09 E-publikasjoner, tilgjengelighetsdetaljer
For verdier i <ProductFormFeature>, se liste 196
15
79 10 E-publication format version
For versioned e-book file formats (or in some cases, devices). <ProductFormFeatureValue> should contain the version number as a period-separated list of numbers (eg ‘7’, ‘1.5’ or ‘3.10.7’). Use only with ONIX 3.0 – in ONIX 2.1, use <EpubTypeVersion> instead. For the most common file formats, code 15 and List 220 is strongly preferred
17 24
79 12 CPSIA or other US hazard warning
Hazard warning required by US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) of 2008 or other US legislation. Required, when applicable, for products sold in the US. The Product Form Feature Value is a code from List 143. Further explanation may be given in Product Form Feature Description
9 46
79 13 EU Toy Safety Hazard warning
Product carries hazard warning required by EU Toy Safety Directive. The Product Form Feature Value is a code from List 184, and (for some codes) the exact wording of the warning may be given in Product Form Feature Description
13 14
79 14 IATA Dangerous Goods warning
Product Form Feature Description must give further details of the warning
21
79 15 E-publication format version code
For common versioned e-book formats (or in some cases, devices) – for example EPUB 2.0.1 or EPUB 3.0. <ProductFormFeatureValue> is a code from list 220. Use in ONIX 3.0 only
24
79 16 E-publication format validator version
For common versioned e-book formats, the name and version of the validator used to check conformance. <ProductFormFeatureDescription> is the common name of the validator used (eg EpubCheck, Flightdeck), and <ProductFormFeatureValue> is the version number of the validator (eg 4.0.0a). Use with code 15 (or possibly code 10), or with <EpubTypeVersion>, to specify the version the e-publication conforms with
30
79 17 Kompatibilitet til ‘Pek og se’-enheter/apper
Kun for bruk i Onix 3.0
39
79 18 Autentiserings- og tilgangskontroll for epublikasjoner
Kun for bruk i Onix 3.0
44
79 19 Batteritype
Brukes for å angi hvilke batterier som skal brukes, og eventuelle sikkerhetsadvarsler knyttet til disse. <ProductFormFeatureValue> er en kode fra liste 242. Kun for bruk i Onix 3.0
45
79 20 Batterikapasitet
Batterikapasitet angitt i kilowattimer. <ProductFormFeatureValue> er et tall (45 ikke 45kWh). Kun for bruk i Onix 3.0
45
79 21 Farlig gods
<ProductFormFeatureValue> er en kode fra liste 243. Kun for bruk i Onix 3.0
45
79 30 Ikke FSC- eller PEFC-sertifisert
Produktet har ikke en FSC- eller PEFC-logo
10 42
79 31 FSC certified – pure
Produktet har en FSC-logo (pure, 100%)
10 42
79 32 FSC certified – mixed sources
Produktet har en FSC-logo (blandede kilder)
10 42
79 33 FSC certified – recycled
Produktet har en FSC-logo (resirkulert)
10 42
79 34 PEFC certified
Produktet har en PEFC-logo (sertifisert)
10 42
79 35 PEFC recycled
Produktet har en PEFC-logo (resirkulert)
10 42
79 36 FSC or PEFC certified Pre- and Post-Consumer Waste (PCW) percentage
Prosentandel resirkulert materiale brukt i et produkt som er sertifisert av FSC eller PEFC
10 14
79 37 Claimed Pre- and Post-Consumer Waste (PCW) percentage
Prosentandel resirkulert materiale som hevdes brukt i et produkt som ikke er sertifisert av FSC eller PEFC
10 14
79 40 Papir produsert ved bruk av ‘grønn’ teknologi
Produktet er lagd av papir som er produsert gjennom bruk av miljøvennlig teknologi. <ProductFormFeatureDescription> kan inneholde fritekst som beskriver produksjonsprosessen mer detaljert
11

versjonsdetaljer