ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
77 US and Canada (excluding Québec) school or college grade
Bruk med <AudienceRangeValue> <b076>
1
77 P Preschool
Age typically 0-4 years
1
77 K Kindergarten
Age typically 5 years
1
77 1 First Grade
Age typically 6 years
1
77 2 Second Grade
Age typically 7 years
1
77 3 Third Grade
Age typically 8 years
1
77 4 Fourth Grade
Age typically 9 years
1
77 5 Fifth Grade
Age typically 10 years
1
77 6 Sixth Grade
Age typically 11 years
1
77 7 Seventh Grade
Age typically 12 years
1
77 8 Eighth Grade
Age typically 13 years
1
77 9 Ninth Grade
High School Freshman – age typically 14 years
1
77 10 Tenth Grade
High School Sophomore – age typically 15 years
1
77 11 Eleventh Grade
High School Junior – age typically 16 years
1
77 12 Twelfth Grade
High School Senior – age typically 17 years
1
77 13 College Freshman
Age typically 18 years
1
77 14 College Sophomore
Age typically 19 years
1
77 15 College Junior
Age typically 20 years
1
77 16 College Senior
Age typically 21 years
1
77 17 College Graduate Student
Age typically 22+ years
1

versjonsdetaljer