ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
73 18 Forlagets nettsted for konsument
Brukes istedenfor kode 01 for å spesifisere at nettstedet er ment for sluttbrukere (sluttkunder)
5

versjonsdetaljer