ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
73 10 Forfatters/bidragsyters eget nettsted for et bestemt produkt
Nettside som vedlikeholdes av en forfatter eller annen bidragsyter og som handler om et spesifikt verk
5

versjonsdetaljer