ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
73 06 Forfatters/bidragsyters eget nettsted
Nettside som vedlikeholdes av en forfatter eller annen bidragsyter og som handler om hans/hennes utgivelser og bakgrunn
5

versjonsdetaljer