ONIX kodelister, utgave 47

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
73 02 Forlagets nettside for et bestemt produkt
Nettside fra forlaget med informasjon om og/eller makedsføring av et spesifikt verk (bok, tidsskrift, nettpublikasjon eller andre publikasjonstyper)
5

versjonsdetaljer