ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
73 Nettsted – type
Bruk med <WebsiteRole> <b367>
1
73 00 Uspesifisert 5
73 01 Forlagets hjemmeside
Se også kodene 17 og 18
5
73 02 Forlagets nettside for et bestemt produkt
Nettside fra forlaget med informasjon om og/eller makedsføring av et spesifikt verk (bok, tidsskrift, nettpublikasjon eller andre publikasjonstyper)
5
73 03 Hjemmeside for webhotell
Nettside som gir tilgang til en helhetlig webhotelltjeneste
5
73 04 Hjemmeside for tidsskrift
Nettside som gir tilgang til informasjon om et tidsskrift i trykt eller digitalt format, eller begge formater
5
73 05 Nettside for ‘tilgjengelig innhold’ i en online ressurs
Nettside som gir direkte tilgang til innholdet som er tilgjengelig på nett for en spesifisert versjon av en nettressurs. Vanligvis brukt for innhold som er tilgjengelig under abonnementsbetingelser
5 14
73 06 Forfatters/bidragsyters eget nettsted
Nettside som vedlikeholdes av en forfatter eller annen bidragsyter og som handler om hans/hennes utgivelser og bakgrunn
5
73 07 Forlagets nettside for en forfatter/bidragsyter
Forlagets nettside om en forfatter eller bidragsyter
5
73 08 Annets forlags nettside for en bidragsyter
Nettside om en forfatter eller bidragsyter som vedlikeholdes av et annet forlag enn det forlaget som har utgitt produktet beskrevet i Onix-posten
5
73 09 Annet nettsted for en bidragsyter
Nettside om en forfatter eller bidragsyter som vedlikeholdes av en tredjepart (f.eks. fans)
5
73 10 Forfatters/bidragsyters eget nettsted for et bestemt produkt
Nettside som vedlikeholdes av en forfatter eller annen bidragsyter og som handler om et spesifikt verk
5
73 11 Annet forlags nettside for et bestemt produkt
Nettside om et spesifikt verk som vedlikeholdes av et annet forlag enn det forlaget som har utgitt produktet som er beskrevet i Onix-posten
5
73 12 Annet nettsted for et bestemt produkt
Nettside om et spesifikt verk som vedlikeholdes av en tredjepart (f.eks. fans)
5
73 13 Forfatters/bidragsyters eget nettsted for ei gruppe eller en serie produkter
Nettside som vedlikeholdes av en forfatter eller annen bidragsyter og som handler om en spesifikk serie eller gruppe av utgivelser
5
73 14 Forlagets egen nettside for ei gruppe eller en serie produkter
Forlagets nettside om en serie eller gruppe utgivelser
5
73 15 Annet forlags nettside for ei gruppe eller en serie produkter
Nettside om en serie eller ei gruppe utgivelser som vedlikeholdes av et annet forlag enn det forlaget som har utgitt produktet som er beskrevet i Onix-posten
5
73 16 Annet nettsted for ei gruppe eller en serie produkter
Nettside om en spesifikk serie eller gruppe av utgivelser som vedlikeholdes av en tredjepart (f.eks. fans)
5
73 17 Forlagets nettsted for bedriftsmarkedet
Brukes istedenfor kode 01 for å spesifisere at nettstedet er for brukere i bransjen
5
73 18 Forlagets nettsted for konsument
Brukes istedenfor kode 01 for å spesifisere at nettstedet er ment for sluttbrukere (sluttkunder)
5
73 23 Forfatterblogg
URL til en blogg på ulike bloggplattformer
8 16
73 24 Nettside for presentasjon av forfatteren 8
73 25 Nettside for forfatterintervju 8
73 26 Nettside for forfatteropplesning 8
73 27 Nettside for omslagsmateriale 8
73 28 Nettside for eksempel på innhold 8
73 29 Nettside for komplett innhold
Bruk denne koden i <Website> når du sender lenke til ei nettside hvor et digitalt produkt er tilgjengelig med nettilgang og/eller for nedlasting
8 11
73 30 Nettside for andre kommentarer / diskusjoner 8
73 31 Transfer-URL
For bruk i Tyskland
9
73 32 DOI Website Link
For bruk i Tyskland
9
73 33 Distributørens nettsted
Nettsted som vedlikeholdes av distributøren (ikke forlaget)
10
73 34 Distributørens nettsted for bedriftsmarkedet
Nettsted som vedlikeholdes av distributøren (ikke forlaget) og som er ment for brukere i bransjen
10
73 35 Distributørens nettsted for konsument
Nettsted som vedlikeholdes av distributøren (ikke forlaget) og som er ment for forbrukere
10
73 36 Distributørens nettsted for et bestemt produkt
Nettsted fra distributøren som beskriver et spesifikt produkt
10
73 37 Distributørens nettsted for bedriftsmarkedet for et bestemt produkt
Nettsted fra distributøren som beskriver et spesifikt produkt, og som er ment for brukere i bransjen
10
73 38 Distributørens nettsted for konsument for et bestemt produkt
Nettsted fra distributøren som beskriver et spesifikt produkt, og som er ment for forbrukere
10
73 39 Distributørens nettsted for ei gruppe eller en serie produkter
Nettsted fra distributøren som beskriver en serie eller ei gruppe produkter
10
73 40 URL til full metadatapost
For eksempel en Onix- eller Marc-post for produktet som er tilgjengelig via nettilgang
14
73 41 URL til sosiale medier for et bestemt produkt
F.eks. Facebook eller Twitter
16
73 42 URL til forfatterens sider på sosiale medier
F.eks. Facebook eller Twitter
16
73 43 URL til utgivers/vareeiers sider på sosiale medier
F.eks. Facebook eller Twitter
16
73 44 URL til sider på sosiale medier for en bestemt artikkel, et kapittel eller et annet innholdselement
F.eks. Facebook eller Twitter. Brukes kun for beskrivelse av et spesifikt innholdselement (i <ContentItem>)
17
73 45 Vareeier eller tredjeparts nettsted for forespørsler om tillatelse
F.eks. en tjeneste som gir tilgang til å klikke seg gjennom lisensiering av utdrag
29
73 46 Vareeier eller tredjeparts nettsted for personvern
F.eks. ei nettside som inneholder detaljer om GDPR. Kun for bruk i Onix 3.0
43

versjonsdetaljer