ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
71 Salgsrestriksjon – type
Bruk med <SalesRestrictionType> <b381>
1
71 99 Ingen salgsrestriksjoner
Positiv angivelse av at det ikke fins noen salgsrestriksjoner, for eksempel for å angi at produktet kan selges både på nett og i fysisk butikk, eller til abonnementstjenester og til ikke-abonnenter. Kun for bruk i Onix 3.0
46

versjonsdetaljer