ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
71 Salgsrestriksjon – type
Bruk med <SalesRestrictionType> <b381>
1
71 02 Kun gjennom utsalgssteder for kontorrekvisita
Salgsrettigheter (eller distribusjonsrettigheter i markedet) gjelder salg i salgskanaler for kontorrekvisita. Disse salgskanalene kan identifiseres eller navngis i <SalesOutlet>
1 49

versjonsdetaljer