ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
71 Salgsrestriksjon – type
Bruk med <SalesRestrictionType> <b381>
1
71 01 Forhandlereksklusivitet / eget merke
Salgsrettigheter (eller distribusjonsrettigheter i markedet) gjelder salg gjennom spesifisert(e) forhandler(e). Forhandler(e) må identifiseres eller navngis i <SalesOutlet>. Brukes kun når man ikke kan bruke kodene 04 eller 05
1 49

versjonsdetaljer