ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
71 Salgsrestriksjon – type
Bruk med <SalesRestrictionType> <b381>
1
71 00 Uspesifisert – se tekst
Restriksjonen må beskrives i <SalesRestrictionNote> i Onix 3.0
1
71 01 Forhandlerutgave / eget merke
Kun for salg gjennom spesifisert forhandler. Forhandler må angis i <SalesOutlet>. Brukes kun når man ikke kan bruke kodene 04 eller 05
1 6
71 02 Kontorrekvisitautgave
For utgivelser som kun selges gjennom kontorrekvisitaforhandlere. Forhandler(e) og/eller distributør(er) kan angis i <SalesOutlet>
1
71 03 Kun for internt forlagsbruk: skal ikke vises
For et ISBN som brukes kun internt hos utgiver
1
71 04 Forhandlerutgave
Kun for salg gjennom spesifisert forhandler, men ikke under forhandlers egen merkevare eller forlag. Forhandler må angis i <SalesOutlet>. Brukes kun når man ikke kan bruke kodene 04 eller 05
6
71 05 Forhandlers egen merkevare
Kun for salg gjennom spesifisert forhandler som forhandlers egen merkevare. Forhandler må angis i <SalesOutlet>. Brukes kun når man ikke kan bruke kodene 04 eller 05
6
71 06 Bibliotekutgave
Kun for salg til bibliotek
6
71 07 Skoleutgave
Kun for direktesalg til skoler
8
71 08 Indiziert
For bruk i Tyskland
9
71 09 Ikke for salg til bibliotek
Forventes brukt hovedsakelig for digitale produkter for sluttkundesalg, og hvor utgiver ikke tillater salg til bibliotek som låner ut e-bøker
11
71 10 Kioskutgave
For utgivelser om kun selges i kioskmarkedet
14
71 11 Forhandlerunntak
Selges ikke via en spesifisert forhandler. Forhandler må angis i <SalesOutlet>
23
71 12 Ikke for abonnementstjenester
Ikke for salg til forhandlere som tilbyr kunder tilgang til et utvalg bøker gjennom abonnementstjenester
29
71 13 Kun for abonnementstjenester
Kun for salg til forhandlere som tilbyr kunder tilgang til et utvalg bøker gjennom abonnementstjenester
30
71 14 Ikke for netthandel
Kun for salg hos fysiske utsalgssteder
36
71 15 Kun for netthandel
Kun for salg hos nettforhandlere
36
71 99 Ingen salgsrestriksjoner
Positiv angivelse av at det ikke fins noen salgsrestriksjoner, for eksempel for å angi at produktet kan selges både på nett og i fysisk butikk, eller til abonnementstjenester og til ikke-abonnenter. Kun for bruk i Onix 3.0
46

versjonsdetaljer