ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
68 Statusmelding – forlag
Bruk med <MarketPublishingStatus> <j407>
3
68 08 Ikke i ordinært salg
Produktet har vært tilgjengelig, men er nå utilgjengelig, enten permanent eller på ubestemt tid. Produktet kan fortsett være lagerført av andre
3

versjonsdetaljer