ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
68 Statusmelding – forlag
Bruk med <MarketPublishingStatus> <j407>
3
68 05 Ikke lenger vårt produkt
Ansvar for produktet i dette markedet er flyttet (detaljer kan oppgis i P.25 i Onix 3.0)
3

versjonsdetaljer