ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
68 Statusmelding – forlag
Bruk med <MarketPublishingStatus> <j407>
3
68 00 Ikke spesifisert
Status er ikke oppgitt (til forskjell fra ukjent): standard dersom <MarketPublishingStatus> ikke er oppgitt av utgiver
3

versjonsdetaljer