ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
68 Statusmelding – forlag
Bruk med <MarketPublishingStatus> <j407>
3
68 00 Ikke spesifisert
Status er ikke oppgitt (til forskjell fra ukjent): standard dersom <MarketPublishingStatus> ikke er oppgitt av utgiver
3
68 01 Vil ikke utkomme
Produktet har vært annonsert, men vil likevel ikke utkomme
3
68 02 Forventes utgitt
Produktet er ikke utgitt, og status bør følges av en forventes i salg dato
3
68 03 Utsatt inntil videre
Produktet har vært annonsert som forventet i salg, men er blitt utsatt og har ingen ny forventet i salg dato
3
68 04 I salg
Produktet er i salg og utgiver vil akseptere ordre, selv om det ikke nødvendigvis er umiddelbart tilgjengelig, se ytterligere informasjon i <SupplyDetail>
3
68 05 Ikke lenger vårt produkt
Ansvar for produktet i dette markedet er flyttet (detaljer kan oppgis i P.25 i Onix 3.0)
3
68 06 Utsolgt, til vurdering
Produktet er ikke lenger tilgjengelig i dette markedet, og det er ingen planer om å gjøre det tilgjengelig på nytt
3
68 07 Utsolgt
Produktet er ikke tilgjengelig i dette markedet
3
68 08 Ikke i ordinært salg
Produktet har vært tilgjengelig, men er nå utilgjengelig, enten permanent eller på ubestemt tid. Produktet kan fortsett være lagerført av andre
3
68 09 Ukjent
Status er ukjent
3
68 10 Reservert nedsettelse
Produktet er reservert nedsettelse
3
68 11 Trukket tilbake fra salg
Produktet kan være trukket tilbake av ulike årsaker
3
68 12 Ikke tilgjengelig i dette markedet
Produktet kan være utilgjengelig i dette markedet av ulike årsaker
3
68 13 Selges ikke enkeltvis
Produktet selges kun som en del av et sett eller ei pakke
3
68 14 I salg, med restiksjoner
Produktet er ikke tilgjengelig for alle kundetyper. Brukes sammen med <SalesRestriction> i P.24 i Onix 3.0
3
68 15 Tilbakekalt
Produktet kan være tilbakekalt av ulike årsaker
12 15
68 16 Midlertidig trukket tilbake fra salg
Midlertidig trukket tilbake for salg i dette markedet, som oftest pga problemer med kvalitet eller andre tekniske problemer. I Onix 3.0 må koden følges av en dato for forventet tilgjengelighet med kode 22 i <MarketDate>, bortsett fra i spesielle tilfeller hvor datoen er ukjent
15 46

versjonsdetaljer