ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
65 Statusmelding – distributør
Bruk med <ProductAvailability> <j396>
2
65 10 Ikke tilgjengelig ennå
Skal brukes sammen med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsett fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2

versjonsdetaljer