ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
65 Statusmelding – distributør
Bruk med <ProductAvailability> <j396>
2
65 01 Vil ikke utkomme
Produktet har vært annonsert, men vil likevel ikke utkomme. Dato skal ikke sendes i <SupplyDate>
2 47
65 09 Ikke tilgjengelig ennå, utsatt på ubestemt tid
Ikke tilgjengelig fra distributøren ennå, og utgiver indikerer at produktet er utsatt på ubestemt tid. Dato skal ikke sendes i <SupplyDate>. Kun for bruk i Onix 3.0
37 47
65 10 Ikke tilgjengelig ennå
Skal brukes sammen med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsett fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2
65 11 Ikke ankommet lager
Skal brukes sammen med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent. Brukes i særlig grad for import som er utgitt i et annet land, og ikke er ankommet importørens land
2
65 12 Ikke tilgjengelig ennå, vil komme som POD
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
5
65 20 Tilgjengelig
Tilgjengelig fra oss (ikke spesifisert)
2
65 21 Tilgjengelig på lager
Tilgjengelig som et lagerført produkt
2
65 22 Skaffes på bestilling
Tilgjengelig fra distributøren som et skaffeprodukt (ikke lagerført). Dersom det er mulig, bør <OrderTime> inkluderes
2 47
65 23 POD – Print on demand
Tilgjengelig fra distributøren som print on demand. Dersom leveranse av produktet tar lengre tid enn andre ordre bør <OrderTime> inkluderes
2 47
65 30 Midlertidig ikke tilgjengelig
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2
65 31 Midlertidig tomt på lager
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2
65 32 Under opptrykk
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2
65 33 Nytt opplag ventes
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
2
65 34 Midlertidig trukket tilbake fra salg
Skal brukes med <SupplyDate> med <SupplyDateRole> 08, bortsettt fra i unntakstilfeller, hvor datoen ikke er kjent
15
65 40 Ikke tilgjengelig fra oss
Ikke tilgjengelig, grunn er ikke oppgitt
2 13
65 41 Erstattet av nytt produkt
Produktet er ikke tilgjengelig, men et erstatningsprodukt vil bli eller er tilgjengelig fra oss (identifikator angis i <RelatedProduct>)
2
65 42 Annet format tilgjengelig
Produktet er ikke tilgjenglig, men det samme innholdet vil bli eller er tilgjengelig fra oss i et annet format (identifikator angis i <RelatedProduct>)
2
65 43 Ikke lenger distribuert av oss
Identifiser eventuell ny distributør i <NewSupplier>
2
65 44 Må bestilles direkte fra vareeier
Ikke tilgjengelig for salg, kontakt vareeier direkte
2
65 45 Selges ikke enkeltvis
Må kjøpes som del av et sett eller ei pakke (oppgi identifikator for sett eller pakke i <RelatedProduct> ved å bruke kode 02)
2 47
65 46 Trukket tilbake fra salg
Produktet kan være trukket tilbake av ulike årsaker
2
65 47 Reservert nedsettelse
Produktet er reservert nedsettelse
2
65 48 Utsolgt, erstattet av POD
Produktet er utsolgt, men en POD-versjon er eller vil bli tilgjengelig under et annet ISBN
5
65 49 Tilbakekalt
Produktet kan være tilbakekalt av ulike årsaker
9
65 50 Selges ikke samlet
Brukes når et sett ikke selges samlet, men likevel har en egen Onix-post
10
65 51 Ikke tilgjengelig, utgiver/vareeier angir at produktet er utsolgt
Produktet er ikke tilgjengelig fra distributøren, og det finnes ikke et planlagt erstatningsprodukt. Bruk denne koden kun når utgiver indikerer at produktet er utsolgt
13 47
65 52 Ikke tilgjengelig. Utgiver/vareeier selger ikke lenger produktet i dette markedet
Produktet er ikke tilgjengelig fra distributøren i dette markedet, og det finnes ikke et planlagt erstatningsprodukt. Bruk denne koden når utgiver har oppgitt at produktet ikke lenger er tilgjengelig i dette markedet, men samtidig er tilgjengelig i andre markeder
13 47
65 97 Ukjent, ikke mottatt oppdateringer i det siste
Brukes når avsender av Onix-post er en metadataleverandør
11
65 98 Ukjent, oppdateringer mottas ikke
Brukes når avsender av Onix-post er en metadataleverandør
9 11
65 99 Kontakt kundetjenesten
Tilgjengelighet er ukjent
2 9

versjonsdetaljer