ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
61 Prisstatus
Bruk med <PriceStatus> <j266>
61 00 Uspesifisert
Default
61 01 Foreløpig
61 02 Fast

versjonsdetaljer