ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
59 Pristype kvalifikator
Bruk med <PriceQualifier> <j261>
59 11 Pris for utdanningsinstitusjoner
Pris for salg til utdanningsinstitusjoner (inkludert skole- og akademiske bibliotek), innkjøpskonsortier i utdanningssektoren, innkjøp i offentlig sektor (både nasjonalt, regionalt og kommunalt)
29 32

versjonsdetaljer