ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
59 Pristype kvalifikator
Bruk med <PriceQualifier> <j261>
59 08 Tilbudspris
Midlertidig tilbudspris. Må følges av <PriceDate> i Onix 3, og posten kan også inneholde en ‘normal’ pris
15

versjonsdetaljer