ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
59 Pristype kvalifikator
Bruk med <PriceQualifier> <j261>
59 03 Redusert pris gjelder når produktet kjøpes som del av sett
Brukes hvor det ikke fins en pris for hele settet, men hvor produktet selges for en lavere pris dersom hele settet kjøpes (enten samtidig, som del av et abonnement, eller en om gangen)
13

versjonsdetaljer