ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
59 Pristype kvalifikator
Bruk med <PriceQualifier> <j261>
59 00 Pris for ikke-spesifiserte grupper
Prisen gjelder alle kundegrupper som ikke dekkes av andre grupper med en gruppespesifikk pris
20
59 01 Medlems-/abonnementspris
Prisen gjelder definerte grupper av medlemmer/abonnenter
59 02 Eksportpris
Prisen gjelder salg utenfor det territoriet hvor distributøren holder til
59 03 Redusert pris gjelder når produktet kjøpes som del av sett
Brukes hvor det ikke fins en pris for hele settet, men hvor produktet selges for en lavere pris dersom hele settet kjøpes (enten samtidig, som del av et abonnement, eller en om gangen)
13
59 04 Kupongpris
For bruk i Nederland
2
59 05 Pris for sluttkunde
Pris kun for salg til enkeltkunder
11
59 06 Pris for institusjoner
Pris for salg til bibliotek eller andre institusjoner
11 29
59 07 Ordrepris
Prisen er gyldig i et gitt tidsrom før utgivelse. Må følges av en dato i <PriceDate> i Onix 3, og posten bør også inneholde en ‘normal’ pris
13
59 08 Tilbudspris
Midlertidig tilbudspris. Må følges av <PriceDate> i Onix 3, og posten kan også inneholde en ‘normal’ pris
15
59 09 Lenket pris
Prisen krever kjøp sammen med, eller bevis på eierskap av et annet produkt. Ytterligere detaljer kan oppgis i <PriceTypeDescription>
21
59 10 Bibliotekpris
Pris for salg til bibliotek (inkludert folkebibliotek, skolebibliotek og akademiske bibliotek)
29
59 11 Pris for utdanningsinstitusjoner
Pris for salg til utdanningsinstitusjoner (inkludert skole- og akademiske bibliotek), innkjøpskonsortier i utdanningssektoren, innkjøp i offentlig sektor (både nasjonalt, regionalt og kommunalt)
29 32
59 12 Bedriftspris
Pris kun for salg til bedriftskunder
29
59 13 Pris for abonnementstjenester
Pris for salg til organisasjoner eller tjenester som tilbyr kunder tilgang til et utvalg bøker gjennom abonnementstjenester
29
59 14 Skolebibliotekpris
Pris hovedsakelig for bibliotek i grunn- og videregående skole
30
59 15 Pris for akademiske bibliotek
Pris for bibliotek i høyere utdanning og utdanningsinstitusjoner
30
59 16 Folkebibliotekpris 30

versjonsdetaljer