ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 34 Importørens foreløpige enhetspris inkl. mva.
I land hvor prisregimet for enkelte produkter er lovregulert, men prisen settes av importør eller lokal forhandler, ikke av den originale utgiveren. I Frankrike, ‘prix catalogue éditeur étranger’
28

versjonsdetaljer