ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 31 Freight-pass-through foreslått utsalgsspris uten mva
In the US, books are sometimes supplied on ‘freight-pass-through’ terms, where a price that is different from the RRP is used as the basis for calculating the supplier’s charge to a reseller. To make it clear when such terms are being invoked, code 31 is used instead of code 01 to indicate the RRP. Code 32 is used for the ‘billing price’
3

versjonsdetaljer