ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 04 Fastpris inklusiv mva.
Brukes for å angi at boka er bundet av fastpris, i land hvor det fins lover eller avtaler som regulerer dette. Pris til forhandler reguleres av rabatter som er avtalt i det samme regelverket. Detaljer rundt mva. sendes vanligvis i <Tax>
45

versjonsdetaljer