ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 03 Fastpris uten mva.
Brukes for å angi at boka er bundet av fastpris, i land hvor det fins lover eller avtaler som regulerer dette. Fastprisen settes av utgiveren for salg til sluttkunde. Forhandleren må bruke denne prisen, eller kan gi rabatter som er regulert i de samme lovene eller avtalene
45

versjonsdetaljer