ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 01 Veiledende utsalgsspris uten mva.
Veiledende utsalgspris, ekskl. mva. Den prisen som er anbefalt av utgiver eller distributør for salg til sluttkunde. Forhandler kan velge å bruke denne veiledende prisen, eller kan velge å selge til sluttkunden til en lavere (eller høyere) pris
45

versjonsdetaljer