ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
58 Pristype
Bruk med
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
58 01 Veiledende utsalgsspris uten mva.
Veiledende utsalgspris, ekskl. mva. Den prisen som er anbefalt av utgiver eller distributør for salg til sluttkunde. Forhandler kan velge å bruke denne veiledende prisen, eller kan velge å selge til sluttkunden til en lavere (eller høyere) pris
45
58 02 Veiledende utsalgsspris inklusiv mva.
Veiledende utsalgspris, inkl. mva der det er aktuelt. Hvilken pris forhandler belastes for, er avhengig av hvilken rabatt som er forhandlet. Detaljer rundt mva. sendes vanligvis i <Tax>
45
58 03 Fastpris uten mva.
Brukes for å angi at boka er bundet av fastpris, i land hvor det fins lover eller avtaler som regulerer dette. Fastprisen settes av utgiveren for salg til sluttkunde. Forhandleren må bruke denne prisen, eller kan gi rabatter som er regulert i de samme lovene eller avtalene
45
58 04 Fastpris inklusiv mva.
Brukes for å angi at boka er bundet av fastpris, i land hvor det fins lover eller avtaler som regulerer dette. Pris til forhandler reguleres av rabatter som er avtalt i det samme regelverket. Detaljer rundt mva. sendes vanligvis i <Tax>
45
58 05 Distributørs enhetspris uten mva.: produkter for salg
Distributør- eller grossistpris, ekskl. evt. mva.
45
58 06 Distributørs enhetspris uten mva.: produkter for utleie
Enhetspris, ekskl. evt. mva. (brukes for video og DVD)
8
58 07 Distributørs enhetspris med mva.
Produkter for salg
8 45
58 08 Distributørs alternative enhetspris uten mva.
Distributørs enhetspris for en spesifikk forhandler, ekskl. mva.: produkter for salg (denne koden brukes i land som Finland, hvor det er påkrevet å angi to enhetspriser for forskjellige typer av forhandlere, og hvor nasjonale retningslinjer angir hvordan koden skal brukes)
8 45
58 09 Distributørs alternative enhetspris med mva.
Distributørs enhetspris for en spesifikk forhandler, inkl. mva.: produkter for salg (denne koden brukes i land som Finland, hvor det er påkrevet å angi to enhetspriser for forskjellige typer av forhandlere, og hvor nasjonale retningslinjer angir hvordan koden skal brukes)
8 45
58 11 Foreslått spesialpris uten mva.
Foreslått spesialpris uten mva. Merk at ‘spesialsalg’ er salg hvor betingelser er forskjellige fra vanlige salgsbetingelser. Ytterligere detaljer kan oppgis i <PriceTypeDescription>
15
58 12 Foreslått spesialpris inklusiv mva.
Foreslått spesialpris inkl. mva. der dette gjelder
8
58 13 Fast spesialpris uten mva.
I land hvor prisregimet er lovregulert; brukes ikke i USA
8
58 14 Fast spesialpris inklusiv mva.
I land hvor prisregimet er lovregulert; brukes ikke i USA
8
58 15 Distributørs spesialpris per enhet uten mva.
Enhetspris fra distributør til forhandler for spesialsalg uten mva.
8
58 17 Distributørs spesielle enhetspris inkl. mva.
Enhetspris fra distributør til forhandler for spesialsalg inkl. mva.
15
58 21 Foreløpig foreslått utsalgsspris uten mva.
Brukes hvor forhåndsprisen er forskjellig fra prisen etter utgivelse
8
58 22 Foreløpig foreslått utsalgsspris inklusiv mva.
Brukes hvor forhåndsprisen er forskjellig fra prisen etter utgivelse
8
58 23 Foreløpig foreslått fastpris uten mva.
I land hvor prisregimet er lovregulert; brukes ikke i USA
58 24 Foreløpig foreslått fastpris inklusiv mva.
I land hvor prisregimet er lovregulert; brukes ikke i USA
58 25 Distributørs foreløpige enhetspris uten mva.
Enhetspris fra distributør til forhandler for forhåndssalg uten mva.
8
58 27 Distributørs foreløpige enhetspris inkl. mva.
Enhetspris fra distributør til forhandler for forhåndssalg inkl. mva.
15
58 31 Freight-pass-through RRP excluding tax
For bruk i USA
3
58 32 Freight-pass-through billing price excluding tax
For bruk i USA
3
58 33 Importørens foreløpig foreslåtte fastpris eks. mva.
I land hvor prisregimet for enkelte produkter er lovregulert, men prisen settes av importør eller lokal forhandler, ikke av den originale utgiveren. I Frankrike, ‘prix catalogue éditeur étranger’
28
58 34 Importørens foreløpige enhetspris inkl. mva.
I land hvor prisregimet for enkelte produkter er lovregulert, men prisen settes av importør eller lokal forhandler, ikke av den originale utgiveren. I Frankrike, ‘prix catalogue éditeur étranger’
28
58 41 Utgivers/vareeiers utsalgspris eks. mva.
Produktet er for salg under gitte viklår, og pris eks. mva. er satt av utgiver
11
58 42 Utgivers/vareeiers utsalgspris inkl. mva.
Produktet er for salg under gitte viklår, og pris inkl. mva. er satt av utgiver
11

versjonsdetaljer