ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
57 Pristype når 0 i pris
Bruk med <UnpricedItemType> <j192>
57 01 Gratis
57 02 Pris ikke fastsatt
57 03 Ikke solgt separat
Not sold separately at retail
1
57 04 Kontakt forlag eller distributør
Kan brukes for produkter som ikke har en anbefalt utsalgspris. F.eks. når en ONIX-post er ment for alle framfor å være sendt som en en-til-en melding til en gitt handelspartner; eller for digitale produkter som selges i abonnement, eller som har prising som er for kompleks til å angi i ONIX
4
57 05 Selges ikke samlet
Når en serie (collection) ikke selges som et sett, men likevel har sin egen ONIX-post
10
57 06 Inntektsdeling
Uten pris, men tilgjengelig via en forhåndsavtalt avtale om inntektsdeling
30

versjonsdetaljer