ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
55 Datoformat
Bruk med
    • <DateFormat> <j260>
    • @dateformat
Bruker den gregorianske kalender dersom ikke noe annet er spesifisert
55 00 YYYYMMDD
År måned dag (standardformat)
41
55 01 YYYYMM
År og måned
55 02 YYYYWW
År og ukenummer
55 03 YYYYQ
År og kvartal (Q = 1, 2, 3, 4)
55 04 YYYYS
År og årstid (S = 1, 2, 3, 4, med 1 = vår)
1
55 05 YYYY
Kun årstall
1
55 06 YYYYMMDDYYYYMMDD
Spenn mellom eksakte datoer
1
55 07 YYYYMMYYYYMM
Spenn mellom måneder
1
55 08 YYYYWWYYYYWW
Spenn mellom ukenummer
1
55 09 YYYYQYYYYQ
Spenn mellom kvartaler
1
55 10 YYYYQYYYYQ
Spenn mellom sesonger
1
55 11 YYYYYYYY
Spenn mellom år
1
55 12 Tekststreng
For komplekse eller usikre datoer
1 41
55 13 YYYYMMDDThhmm
Eksakt tid. Brukes BARE når det er nødvendig med presisjonsnivå på timer og minutter. Standard er at man angir lokal tid. Alternativt kan man legge til det valgfrie ’Z’ for UTC, eller bruke ’+’ eller ’-’ og en tidsangivelse i hhmm offset fra UTC. Tid uten tidssone er ’rullende’ lokale tidsangiveiser, tidspunkter angitt med tidssone (ved å bruke Z, + eller -) angir et spesifikt tidspunkt
17 18
55 14 YYYYMMDDThhmmss
Eksakt tid. Brukes BARE når det er nødvendig med presisjonsnivå på sekunder. Standard er at man angir lokal tid. Alternativt kan man legge til det valgfrie ’Z’ for UTC, eller bruke ’+’ eller ’-’ og en tidsangivelse i hhmm offset fra UTC. Tid uten tidssone er ’rullende’ lokale tidsangiveiser, tidspunkter angitt med tidssone (ved å bruke Z, + eller -) angir et spesifikt tidspunkt
17 18
55 20 YYYYMMDD (H)
År måned dag (Islamsk kalender – Hirji)
13
55 21 YYYYMM (H)
År og måned (Islamsk kalender – Hirji))
13
55 25 YYYY (H)
År (Islamsk kalender – Hirji))
13
55 32 Tekststreng (H)
For komplekse eller usikre datoer (Islamsk kalender – Hirji), teksten er vanligvis angitt med arabiske tegn
13

versjonsdetaljer