ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 41 Deler noe innhold med
<Product> inkluderer innhold som er delt med <RelatedProduct>. Se også kodene 01, 02, 06 og 41
35

versjonsdetaljer