ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 33 Har et alternativ ment for et annet marked
<RelatedProduct> er et alternativt produkt, ofte ment for et annet (geografisk) marked. Indikerer at innholdet er identisk
24

versjonsdetaljer