ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 32 Har tilsvarende produkt ment for et annet marked
<RelatedProduct> is an equivalent product, often intended for another (geographical) market. Indicates an alternative that carries essentially the same content, though slightly adapted for local circumstances (as opposed to a translation – use code 11) (is own inverse)
24

versjonsdetaljer