ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 32 Har tilsvarende produkt ment for et annet marked
<RelatedProduct>er et tilsvarende produkt, ofte ment for et annet (geografisk) marked. Indikerer et alternativt produkt som hovedsakelig har det samme innholdet, men som er lett tilpasset lokale forhold (i motsetning til oversettelse, bruk kode 11)
24

versjonsdetaljer