ONIX kodelister, utgave 44

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 32 Har tilsvarende produkt ment for et annet marked
<RelatedProduct> er et tilsvarende produkt, ofte ment for et annet (geografisk) marked. Indikerer et alternativ som i hovedsak har samme innhold, men som kan være delvis tilpasset lokale forhold (i motsetning til en oversettelse – bruk kode 11)
24

versjonsdetaljer