ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 06 Alternativt format
<Product> er tilgjengelig i et alternativt format som <RelatedProduct> – indikerer et alternativt format med det samme innholdet, som er eller kan være tilgjengelig
11

versjonsdetaljer