ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
51 Relasjon mellom produkter
Bruk med <ProductRelationCode> <x455>
51 00 Uspesifisert
<Product> har en relasjon til <RelatedProduct> som ikke kan uttrykkes ved en annen kode
1 11
51 01 Inkluderer
<Product> inkluderer <RelatedProduct> (motsatt av kode 02)
1 11
51 02 Er del av
<Product> er en del av <RelatedProduct>: brukes for ‘også tilgjengelig som en del av’ (motsatt av kode 01)
1 11
51 03 Erstatter
<Product> erstatter, eller er ny utgave av <RelatedProduct> (motsatt av kode 05)
11
51 05 Erstattet av
<Product> er erstattet av, eller har ny utgave <RelatedProduct> (motsatt av kode 03)
11
51 06 Alternativt format
<Product> er tilgjengelig i et alternativt format som <RelatedProduct> – indikerer et alternativt format med det samme innholdet, som er eller kan være tilgjengelig
11
51 07 Har tilleggsprodukt
<Product> har et tilleggsprodukt <RelatedProduct> (motsatt av kode 08)
1 11
51 08 Er tilleggsprodukt til
<Product> er et tilleggsprodukt til <RelatedProduct> (motsatt av kode 07)
1 11
51 09 Restopplaget identifisert som
<Product> er identifisert som et restopplag av <RelatedProduct>, og hvor restopplaget er gitt en ny identifikator (motsatt av kode 10)
1 11
51 10 Er restopplag av
<Product> var opprinnelig solgt som <RelatedProduct>, angir utgivers opprinnelige identifikator for en tittel som er tilgjenelig som restopplag med en annen identifikator (motsatt av kode 09)
1 11
51 11 Er versjon på annet språk av
<Product> er en versjon på et annet språk av <RelatedProduct>
6 11
51 12 Utgivers/vareeiers foreslåtte alternativ
<Product> har et alternativ foreslått av utgiver <RelatedProduct>, som imidlertid ikke består av det samme innholdet (se 05 og 06)
11
51 13 E-bok basert på (trykt publikasjon)
<Product> er en digital publikasjon basert på trykt produkt <RelatedProduct>
40
51 16 POD erstatning for
<Product> er en POD som erstatter <RelatedProduct>. <RelatedProduct> er produkt som ikke er i salg, og som er erstattet av en POD med et nytt ISBN (motsatt av kode 17)
5 11
51 17 Erstattet av POD
<Product> er erstattet av POD <RelatedProduct>. <RelatedProduct> er en POD som erstatter et utsolgt trykt produkt, og som har et nytt ISBN <Product> (motsatt av kode 16)
5 11
51 18 Er spesialutgave av
<Product> er ei spesialutgave av <RelatedProduct>. Brukes for ei spesialutgave (tysk: Sonderausgabe) med annet ommslag, innbinding, ekstra innhold osv., mer enn et alternativt format, og som kan være tilgjengelig i et begrenset opplag og for en begrenset tidsperiode (motsatt av kode19)
8 11
51 19 Har spesialutgave
<Product> har ei spesialutgave <RelatedProduct> (motsatt av kode 18)
8 11
51 20 Er reinnbundet utgave av
<Product> er en reinnbundet utgave av <RelatedProduct> (I USA, blir ‘reinnbundet’ utgave brukt om ei bok som har vært utgitt med ei innbinding, og som nå er reinnbundet med biblioteksinnbinding. I nesten alle tilfeller startet boka som heftet, og den reinnbundne utgaven har en hard perm. (motsatt av kode 21)
9 11
51 21 Er originalen til reinnbundet utgave
<Product> er den vanlige utgaven av <RelatedProduct> (motsatt av kode 20)
9 11
51 22 Produkt av samme forfatter
<Product> og <RelatedProduct> har en felles forfatter
9 11
51 23 Lignende produkt
<RelatedProduct> er et produkt som er foreslått fordi det ligner på <Product> (‘dersom du likte <Product>, vil du kanskje like <RelatedProduct>’, eller omvendt)
9 11
51 24 Er faksimile av
<Product> er ei faksimileutgave av <RelatedProduct> (motsatt av kode 25)
9 11
51 25 Er originalen til faksimile
<Product> er originalen til faksimilieutgave <RelatedProduct> (motsatt av kode 24)
9 11
51 26 Er lisens til
<Product> er en lisens for et digitalt <RelatedProduct>, solgt eller levert separat
9 11
51 27 Digital versjon tilgjengelig som
<RelatedProduct> er en digital versjon av trykt <Product> (motsatt av kode 13)
9 11
51 28 Beriket versjon tilgjengelig som
<RelatedProduct> er en beriket versjon av <Product>, med tilleggsinnhold. Som oftest brukt til å lenke en beriket e-bok til den originale utgivelsen, men ikke avgrenset til å lenke e-bøker – f.eks. kan koden brukes til å lenke illustrerte og ikke-illustrerte trykte bøker. <Product> og <RelatedProduct> bør ha samme <ProductForm> (motsatt av kode 29)
13
51 29 Uberiket versjon tilgjengelig som
<RelatedProduct> er en uberiket versjon av <Product>. <Product> og <RelatedProduct> bør ha samme <ProductForm> (motsatt av kode 28)
13
51 30 Produkt i samme ‘serie’ (collection)
<RelatedProduct> og <Product> er deler av av samme ‘serie’ (collection) (f.eks. to produkter i samme serie eller pakke)
13
51 31 Har alternativ i en annen sektor av markedet
<RelatedProduct> er et alternativt produkt i en annen sektor (i det samme geografiske markedet). Indikerer et alternativt produkt med samme innhold, men som er tilgjengelig for en annen gruppe kunder, siden et eller begge produktene er forhandler- eller markedsspesifikt
22
51 32 Har tilsvarende produkt ment for et annet marked
<RelatedProduct>er et tilsvarende produkt, ofte ment for et annet (geografisk) marked. Indikerer et alternativt produkt som hovedsakelig har det samme innholdet, men som er lett tilpasset lokale forhold (i motsetning til oversettelse, bruk kode 11)
24
51 33 Har et alternativ ment for et annet marked
<RelatedProduct> er et alternativt produkt, ofte ment for et annet (geografisk) marked. Indikerer at innholdet er identisk
24
51 34 Siterer
<Product> siterer <RelatedProduct> (motsatt av kode 35)
24
51 35 Er sitert av
<Product> er sitert i <RelatedProduct> (motsatt av kode 34)
24
51 37 Er signert versjon av
<Product> er en signert versjon av <RelatedProduct>. Brukes hvor signerte eksemplar har sin egen identifikator og kan bestilles separat, men ellers er identisk (motsatt av kode 38)
33
51 38 Har signert versjon
<Product> er en usignert versjon av <RelatedProduct>. Brukes hvor signerte eksemplar har sin egen identifikator, men hvor innholdet er identisk (motsatt av kode 37)
33
51 39 Har relatert elevmateriell
<Product> er ment for lærere, og <RelatedProduct> er ment for bruk av studenter/elever
35
51 40 Har relatert lærermateriell
<Product> er ment for studenter/elever,og <RelatedProduct> er ment for bruk av lærere
35
51 41 Deler noe innhold med
<Product> inkluderer innhold som er delt med <RelatedProduct>. Se også kodene 01, 02, 06 og 41
35
51 42 Er senere utgave av første utgave
<Product> er senere utgave av <RelatedProduct>, hvor denne er første utgave
36
51 43 Tilpasset/bearbeidet fra
<Product> er en bearbeidet (dramatisert, forkortet osv.) versjon av <RelatedProduct> (motsatt av kode 44). Kun for bruk i Onix 3.0
43
51 44 Tilbasset/bearbeidet som
<Product> er originalen som <RelatedProduct> er bearbeidet fra (motsatt av kode 43), kun for bruk i ONIX 3.0
43

versjonsdetaljer