ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
50 Måleenhet
Bruk med <MeasureUnitCode> <c095>
50 cm Centimeter
Millimeter er foretrukket målehentet for lengde
6
50 gr Gram
50 in Tommer (USA)
50 kg Kilogram
Grams are the preferred metric unit of weight
9
50 lb Pund (USA)
50 mm Millimeter
50 oz Unser (USA)
50 px Pixels 9

versjonsdetaljer