ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
5 26 ISBN-A
Spesialvariant av DOI som innlemmer ISBN-13 i DOI-syntaksen. Begynner med ‘10.978.’ eller ‘10.979.’ og inkluderer / mellom forlagsprefikset og resten av ISBN-et, f.eks. 10.978.000/1234567. Merk at ISBN-A alltid bør følges av ISBN-et alene, ved å bruke kodene 03 og/eller 15
17

versjonsdetaljer