ONIX kodelister, utgave 49

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
5 24 Medutgivers ISBN-13
Et ISBN-13 som tilhører en medutgiver av produktet. Hoved-ISBN-et som sendes med ID type code 03 og/eller 15 bør alltid være det ISBN-et som brukes for bestilling fra distributøren idenfifisert i Supply detail. Imidlertid tillater ISBN-regelverket et produkt som utgis av to utgivere å ha to ISBN. Medutgiveren bør identifiseres i <Publisher>, med den riktige <PublishingRole>-koden
9

versjonsdetaljer