ONIX kodelister, utgave 46

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
5 02 ISBN-10
International Standard Book Number, pre-2007, uten bindestreker (10 siffer) – nå UTGÅTT i ONIX for Books, bortsett fra hvor det er nøvendig for å sende historisk informasjon for å sikre kompatibilitet med andre systemer. Det bør bare brukes for produkter utgitt før 2007, og bør aldri brukes som eneste identifikator (man bør alltid også sende det korrekte GTIN-13/ISBN-13)
14

versjonsdetaljer