ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
5 01 Proprietær
F.eks. et forlags eller en grossists produktnummer. Merk at det er obligatorisk å sende <IDTypeName> med proprietære identifikatorer

versjonsdetaljer