ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
5 Identifikator
Bruk med <ProductIDType> <b221>
5 01 Proprietær
F.eks. et forlags eller en grossists produktnummer. Merk at det er obligatorisk å sende <IDTypeName> med proprietære identifikatorer
5 02 ISBN-10
International Standard Book Number, pre-2007, uten bindestreker (10 siffer) – nå UTGÅTT i ONIX for Books, bortsett fra hvor det er nøvendig for å sende historisk informasjon for å sikre kompatibilitet med andre systemer. Det bør bare brukes for produkter utgitt før 2007, og bør aldri brukes som eneste identifikator (man bør alltid også sende det korrekte GTIN-13/ISBN-13)
14
5 03 GTIN-13
GS1 Global trade item number, tidligere EAN (13 siffer)
9
5 04 UPC
UPC produktnummer (12 siffer)
5 05 ISMN
International Standard Music Number (10 siffer). Pre-2008 – nå UTGÅTT i ONIX for books, bortsett fra hvor det er nøvendig for å sende historisk informasjon for å sikre kompatibilitet med andre systemer. Det bør bare brukes for produkter utgitt før 2008, og bør aldri brukes som eneste identifikator (man bør alltid også sende det korrekte ISMN-13)
14
5 06 DOI
Digital Object Identifier (variabel lengde og tegnsett)
5 13 LCCN
Library of Congress Control Number (12 tegn, alfanumerisk)
1
5 14 GTIN-14
GS1 Global Trade Item Number (14 siffer)
1 9
5 15 ISBN-13
International Standard Book Number, fra 2007, Uten bindestreker (13-siffer, starter med 978 eller 9791-9799)
4
5 17 Legal deposit number
The number assigned to a publication as part of a national legal deposit process
7
5 22 URN
Uniform Resource Name
8 9
5 23 OCLC number
En unik identifikator fra OCLC
9
5 24 Medutgivers ISBN-13
Et ISBN-13 som tilhører en medutgiver av produktet. Hoved-ISBN-et som sendes med ID type code 03 og/eller 15 bør alltid være det ISBN-et som brukes for bestilling fra distributøren idenfifisert i Supply detail. Imidlertid tillater ISBN-regelverket et produkt som utgis av to utgivere å ha to ISBN. Medutgiveren bør identifiseres i <Publisher>, med den riktige <PublishingRole>-koden
9
5 25 ISMN-13
International Standard Music Number, fra 2008 (13-siffer, starter med 9790)
12
5 26 ISBN-A
Spesialvariant av DOI som innlemmer ISBN-13 i DOI-syntaksen. Begynner med ‘10.978.’ eller ‘10.979.’ og inkluderer / mellom forlagsprefikset og resten av ISBN-et, f.eks. 10.978.000/1234567. Merk at ISBN-A alltid bør følges av ISBN-et alene, ved å bruke kodene 03 og/eller 15
17
5 27 JP e-code
E-publication identifier controlled by JPOIID’s Committee for Research and Management of Electronic Publishing Codes
17
5 28 OLCC nummer
Unique number assigned by the Chinese Online Library Cataloging Center (see http://olcc.nlc.gov.cn)
18
5 29 JP Magazine ID
Japanese magazine identifier, similar in scope to ISSN but identifying a specific issue of a serial publication. Five digits to identify the periodical, plus a hyphen and two digits to identify the issue
21
5 30 UPC 12+5
Used only with comic books and other products which use the UPC extension to identify indivdual issues or products. Do not use where the UPC12 itself identifies the specific product, irrespective of any 5-digit extension – use code 04 instead
29
5 31 BNF control number
Numéro de la notice BNF
31
5 35 ARK
Archival Resource Key, as URL (including the address of the ARK resolver provided by eg a national library)
36

versjonsdetaljer