ONIX kodelister, utgave 51

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
48 18 Total litiumvekt
Mengde litium i litiumbatterier som er en del av, forhåndsinstallert eller som leveres med produktet.Ytterlige detaljer for beskrivelse av batteriet må sendes i <ProductFormFeature>. Mengde litium pr. batteri kan regnes ut ved å ta utgangspunkt i antall batterier, dersom det er nødvendig. Brukes kun med Onix 3.0
45

versjonsdetaljer