ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
48 17 Total batterivekt
Vekten til batterier som er en del av, som er forhåndsinstallert eller som leveres sammen med produktet. Ytterlige detaljer for beskrivelse av batteriet bør sendes i <ProductFormFeature>. Vekt pr. batteri kan regnes ut ved å ta utgangspunkt i antall batterier, dersom det er nødvendig. Brukes kun med Onix 3.0
45

versjonsdetaljer