ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
48 06 Enhetsvolum
Produktets volum, inkludert eventuell innpakning. Merk at <MeasureUnit> tolkes som volumets måleenhet - for eksempel tolkes koden cm som kubikkcentimeter. Kun for bruk i Onix 3.0
46

versjonsdetaljer