ONIX kodelister, utgave 50

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
48 01 Høyde
For ei bok: høyden på ryggen når den står i ei hylle. For et brettet kart, høyden når kartet er brettet. For produkter som er pakket inn, høyden til pakken. Som oftest høyden til produktet slik det presenteres for salg til sluttkunde
50

versjonsdetaljer