ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
48 Måletype
Bruk med <MeasureType> <x315>
48 01 Høyde
For ei bok: høyden på ryggen når den står i ei hylle. For et brettet kart, høyden når kartet er brettet. For produkter som er pakket inn, høyden til pakken. Som oftest høyden til produktet slik det presenteres for salg til sluttkunde
45
48 02 Bredde
For ei bok: den horisontale lengden på omslaget når den står oppreist. For et brettet kart, bredden når kartet er brettet. For produkter som er pakket inn, bredden til pakken. Som oftest høyden til produktet slik det presenteres for salg til sluttkunde
45
48 03 Tykkelse
For ei bok, tykkelsen på bokryggen. For et brettet kart, tykkelsen når kartet er brettet. For produkter som er pakket inn, tykkelsen til pakken. Som oftest tykkelsen til produktet slik det presenteres for salg til sluttkunde
45
48 04 Skjærekant høyde
Anbefales ikke brukt for annet enn spesielle formål
48 05 Skjærekant bredde
Anbefales ikke brukt for annet enn spesielle formål
48 06 Enhetsvolum
Produktets volum, inkludert eventuell innpakning. Merk at <MeasureUnit> tolkes som volumets måleenhet - for eksempel tolkes koden cm som kubikkcentimeter. Kun for bruk i Onix 3.0
46
48 07 Enhetskapasitet
Produktets volum for (flytende) innhold (f.eks. for en boks med maling). Merk at <MeasureUnit> tolkes som volumets måleenhet – for eksempel tolkes koden cm som kubikkcentimeter. Kun for bruk i Onix 3.0
46
48 08 Enhetsvekt
Produktets vekt, inkludert eventuell innpakning, slik det presenteres for salg til sluttkunde
45
48 09 Diameter
F.eks. for en globus
1
48 10 Utbrettet plakathøyde
Høyden på brettet eller sammenrullet kart, plakat e.l. når det er brettet ut
7
48 11 Utbrettet plakatbredde
Bredden på brettet eller sammenfullet kart, plakat eller lignende når det er brettet ut
7
48 12 Diameter (rør eller sylinder)
Diamater på et rør eller en sylinder som vanligvis inneholder et sammenrullet produkt. Bruk 01 ‘høyde’ for høyden eller lengden på røret
7
48 13 Rolled sheet package side measure
The length of a side of the cross-section of a long triangular or square package, usually carrying a rolled sheet product. Use 01 ‘height’ for the height or length of the package
7
48 14 Høyde uten emballasje
Som høyde, men for produktet uten emballasje (brukes kun for produkter som leveres emballert til forhandler, total størrelse inkludert emballasje må angis ved å bruke kode 01)
38
48 15 Bredde uten emballasje
Som høyde, men for produktet uten emballasje (brukes kun for produkter som leveres emballert til forhandler, total størrelse inkludert emballasje må angis ved å bruke kode 02)
38
48 16 Tykkelse uten emballasje
Som høyde, men for produktet uten emballasje (brukes kun for produkter som leveres emballert til forhandler, total størrelse inkludert emballasje må angis ved å bruke kode 03)
38
48 17 Total batterivekt
Vekten til batterier som er en del av, som er forhåndsinstallert eller som leveres sammen med produktet. Ytterlige detaljer for beskrivelse av batteriet bør sendes i <ProductFormFeature>. Vekt pr. batteri kan regnes ut ved å ta utgangspunkt i antall batterier, dersom det er nødvendig. Brukes kun med Onix 3.0
45
48 18 Total litiumvekt
Mengde litium i litiumbatterier som er en del av, forhåndsinstallert eller som leveres med produktet.Ytterlige detaljer for beskrivelse av batteriet må sendes i <ProductFormFeature>. Mengde litium pr. batteri kan regnes ut ved å ta utgangspunkt i antall batterier, dersom det er nødvendig. Brukes kun med Onix 3.0
45

versjonsdetaljer