ONIX kodelister, utgave 48

Tidligere versjoner av kodelister for Onix er fortsatt tilgjengelige: Versjon 36.

Bla i kodelistene for Onix, eller søk etter spesifikke termer i vokabularene.

Se søketips lenger ned.

Liste Kode Tekst Add Mod ?
46 Salgsrettigheter – type
Bruk med
    • <SalesRightsType> <b089>
    • <ROWSalesRightsType> <x456>
46 00 Salgsrettigheter er ikke angitt
Kan kun brukes med Onix 3-elementet <ROWSalesRightsType>
12
46 01 For salg med eksklusive rettigheter i spesifisert(e) land
46 02 For salg med ikke-eksklusive rettigheter i spesifisert(e) land
46 03 Ikke for salg i spesifisert(e) land 12
46 04 Ikke for salg i de spesifiserte landene (men utgiver har eksklusive rettigheter i disse landene eller territoriene) 12
46 05 Ikke for salg i de spesifiserte landene (utgiver har ikke-eksklusive rettigheter i disse landene eller territoriene) 12
46 06 Ikke for salg i de spesifiserte landene (pga. at utgiveren ikke har rettigheter for disse landene eller territoriene) 12
46 07 For salg med eksklusive rettigheter i de spesifiserte landene eller territoriene (salgsrestriksjoner gjelder)
Kun for bruk i Onix 3. UTGÅTT
12 24
46 08 For salg med ikke-eksklusive rettigheter i de spesifiserte landene eller territoriene (salgsrestriksjoner gjelder)
Kun for bruk i Onix 3. UTGÅTT
12 24

versjonsdetaljer